Hotline hotline top

0962 366 229

Sơn ALKYD
Liên hệ

Sơn ALKYD hãng sơn Hải Phòng

Sơn ALKYD hãng sơn Hải Phòng:

1. Quy cách đóng gói hộp 5 & thùng 20 lít

 • Sơn chống rỉ AK - D mã số 80002-00
 • Sơn chống rỉ AK - D ghi mã số 80002-02
 • Sơn trắng AK - D mã số 80003-00
 • Sơn xanh AK - D 23 mã số 80004-00A
 • Sơn vàng AK - D 77 mã số 80005-00A
 • Sơn cẩm thạch AK - D 22 mã số 80008-00A
 • Sơn đỏ AK - D 15 mã số 80009-00
 • Sơn ghi AK - D 32 mã số 80010-05
 • Sơn đen AK - D 200 mã số 80011-00A
 • Sơn kem AK - D 12 mã số 80051-00
 • Sơn ghi AK - D 30 mã số 80055-00
 • Sơn ghi AK - D 27 mã số 80055-06W
 • Sơn ghi AK - D 29 mã số 80055-08W
 • Sơn lam AK - D 85 mã số 80088-00W
 • Sơn lam AK - D 88 mã số 80089-00
 • Sơn hòa bình AK - D 80 mã số 80090-00
 • Sơn lam AK - D 82 mã số 80102-00

2. Quy cách đóng gói hộp 1 Lít và hộp 0,5 Lít:

 • Sơn chống rỉ AK - D mã số 80002-00
 • Sơn chống rỉ AK - D ghi mã số 80002-02
 • Sơn trắng AK - D mã số 80003-00W
 • Sơn xanh AK - D 23 mã số 80004-00W A
 • Sơn vàng AK - D 77 mã số 80005-00W A
 • Sơn cẩm thạch AK - D 22 mã số 80008-00W A
 • Sơn đỏ AK - D 15 mã số 80009-00W
 • Sơn ghi AK - D 32 mã số 80010-05W
 • Sơn đen AK - D 200 mã số 80011-00W A
 • Sơn kem AK - D 12 mã số 80051-00W
 • Sơn ghi AK - D 30 mã số 80055-00W
 • Sơn hòa bình AK - D 80 mã số 80090-00W
 • Sơn lam AK - D 82 mã số 80102-00W

3. Quy cách đóng gói hộp 2,5 Lít

 • Sơn chống rỉ AK - D mã số 80002-00
 • Sơn chống rỉ AK - D ghi mã số 80002-02
 • Sơn trắng AK - D mã số 80003-00
 • Sơn xanh AK - D 23 mã số 80004-00A
 • Sơn vàng AK - D 77 mã số 80005-00A
 • Sơn cẩm thạch AK - D 22 mã số 80008-00A
 • Sơn đỏ AK - D 15 mã số 80009-00
 • Sơn ghi AK - D 32 mã số 80010-05
 • Sơn đen AK - D 200 mã số 80011-00A
 • Sơn kem AK - D 12 mã số 80051-00
 • Sơn ghi AK - D 30 mã số 80055-00
 • Sơn hòa bình AK - D 80 mã số 80090-00
 • Sơn lam AK - D 82 mã số 80102-00

Xin vui lòng liên hệ đại lý sơn Hải Phòng tại Hải Phòng để nhận báo giá 

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Các sản phẩm liên quan
Giá: 0đ

Hotline

0962 366 229

Bán sơn ALKYD Hải Phòng

Bán sơn ALKYD 1 thành phần

Bán sơn ALKYD 2 thành phần

Bán sơn ALKYD Hải Phòng tại Hải Phòng