Hotline hotline top

0962 366 229

Sơn FLUOR RESIN
Liên hệ

Sơn FLUOR RESIN thương hiệu Sơn CHUGOKU

Sơn FLUOR RESIN hãng Sơn CHUGOKU

1. Quy cách đóng gói hộp thùng 15 lít

  • FLUOREX UNDERCOAT EP WHITE mã số 130001-00
  • FLUOREX UNDERCOAT EP L.GREY mã số 130001-13

2. Quy cách đóng gói hộp 5 lít/ thùng 20 lít

  • FLUOREX FN WHITE mã số 218502-00
  • FLUOREX FN RED BROWN CS-5l1 mã số 218502-01
  • FLUOREX FN GREY RAL 7C035 mã số 218545-14
  • FLUOREX FN YELLOW (LCF) mã số 218545-16
  • FLUOREX FN SILVER mã số 218561-00
  • FLUOREX FN BLACK CS-650 mã số 791854-00A
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Các sản phẩm liên quan

Bán Sơn FLUOR RESIN  CHUGOKU

Bán Sơn FLUOR RESIN  1 thành phần

Bán Sơn FLUOR RESIN  2 thành phần

Bán Sơn FLUOR RESIN  CHUGOKU tại Hải Phòng