Hotline hotline top

0962 366 229

Sơn thép mạ kẽm
Liên hệ

Sơn thép mạ kẽm thương hiệu Sơn Hải Phòng

Sơn thép mạ kẽm hãng sơn Hải Phòng

1. Quy cách đóng gói hộp 0,75 lít

 • Sơn lót thép mã kẽm AC-Zn mã số 114000-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn trắng mã số 114001-05
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 23 mã số 114002-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn vàng 77 mã số 114003-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đỏ 15 mã số 114005-06
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn ghi 30 (sáng) mã số 114007-04
 • Sơn thép mạ kẽm ZC-Zn ghi 3202 mã số 114006-01
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xám Xingfa 3203 mã số 114006-04
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen 200 mã số 114008-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen mờ 200 mã số 114018-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn kem 1208 mã số 114009-03
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn lam 82 mã số 114010-03
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 84 mã số 114014-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu CS-511 mã số 114012-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 165 mã số 114012-09
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu mờ Xingfa 167 mã số 114012-07
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 168 mã số 114012-04
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ bạc mã số 114019-30
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ vàng mã số 114019-31
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ đồng mã số 114019-32

2. Quy cách đóng gói hộp 2 lít

 • Sơn lót thép mã kẽm AC-Zn mã số 114000-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn trắng mã số 114001-05
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 23 mã số 114002-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn vàng 77 mã số 114003-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đỏ 15 mã số 114005-06
 • Son thép mạ kẽm AC-Zn ghi 30 (sáng) mã số 114007-04
 • Sơn thép mạ kẽm ZC-Zn ghi 3202 mã số 114006-01
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xám Xingfa 3203 mã số 114006-04
 • Son thếp mạ kẽm AC-Zn đen 200 mã số 114008-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen mờ 200 mã số 114018-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn kẽm 1208 mã số 114009-03
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn lam 82 mã số 114010-03
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 84 mã số 114014-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu CS-511 mã số 114012-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 165 mã số 114012-09
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu mờ Xingfa 167 mã số 114012-07
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 168 mã số 114012-04
 • Sơn thếp mạ kẽm AC-Zn nhũ bạc mã số 114019-30
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ vàng mã số 114019-31
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ đồng mã số 114019-32

3. Quy cách đóng gói hộp 5 lít/ thùng 20 lít

 • Sơn lót thép mã kẽm AC-Zn mã số 114000-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn trắng mã số 114001-05
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 23 mã số 114002-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn vàng 77 mã số 114003-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đỏ 15 mã số 114005-06
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn ghi 30 (sáng) mã số 114007-04
 • Sơn thép mạ kẽm ZC-Zn ghi 3202 mã số 114006-01
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xám Xingfa 3203 mã số 114006-04
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen 200 mã số 114008-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen mờ 200 mã số 114018-00
 • Sơn thếp mạ kẽm AC-Zn kem 1208 mã số 114009-03
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn lam 82 mã số 114010-03
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 84 mã số 114014-00
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu CS-511 mã số 114012-02
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 165 mã số 114012-09
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu mờ Xingfa 167 mã số 114012-07
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 168 mã số 114012-04
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ bạc mã số 114019-30
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ vàng mã số 114019-31
 • Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ đồng mã số 114019-32
 • Dung môi AC-Zn mã số 110023-00A
 • Dung môi AC-Zn mã số 110023-00A

Xin vui lòng liên hệ đại lý sơn Hải Phòng tại Hải Phòng để nhận báo giá 

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Các sản phẩm liên quan

Bán sơn thép mạ kẽm Hải Phòng

Bán sơn thép mạ kẽm 1 thành phần

Bán sơn thép mạ kẽm 2 thành phần

Bán sơn thép mạ kẽm Hải Phòng tại Hải Phòng