Hotline hotline top

0962 366 229

Bán Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX 1 thành phần
Liên hệ

Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX thương hiệu Sơn CHUGOKU

Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX hãng Sơn CHUGOKU

1. Quy cách đóng gói thùng 15 lít

 • EPICON MARINE FINISH SILVER mã số 015152-00B
 • EPICON PRIMER HB REDDISH BROWN mã số 015314-00
 • EPICON PRIMER HB BROWN mã số 015315-00A
 • EPICON F-HB MIO mã số 015723-04
 • EPICON F-HB GREY mã số 131304-04
 • EPICON F-HB MIO mã số 131306-00
 • EPICON MARINE FINISH HB GREY CS-516 mã số 131500-00
 • EPICON MARINE FINISH HB GREY CS-614 mã số 131500-02
 • EPICON MARINE FINISH HB GREY CS-615 mã số 131500-08
 • EPICON MARINE FINISH HB WHITE mã số 131502-00
 • EPICON MARINE FINISH HB LIGHT BUFFCS-618 mã số 131502-04A
 • EPICON MARINE FINISH HB GREY CS-611 mã số 131502-06
 • EPICON MARINE FINISH HB BLACK mã số 131506-00
 • EPICON MARINE FINISH HB RED CS-625 mã số 131519-00
 • EPICON MARINE FINISH HB YELLOW CS-622 mã số 131523-00
 • EPICON MARINE FINISH HB ORANGE CS-623 mã số 131523-03
 • EPICON MARINE FINISH HB GREEN CS-518 mã số 131531-00
 • EPICON MARINE FINISH HB GREEN CS-514 mã số 131531-05A
 • EPICON MARINE FINISH HB BLUE CS-643 mã số 131566-00
 • EPICON MARINE FINISH HB BLUE CS-649 mã số 131566-03A
 • EPICON MARINE FINISH HB RED BROWN CS-511 mã số 131571-00
 • EPICON MARINE FINISH HB WHITE EX mã số 131802-00
 • GALVANITE NO.200 PRIMER mã số 138001-00
 • EPICON T500 PRIMER H mã số 136004-00
 • EPICON T500 GREY mã số 136201-00
 • EPICON T500 LIGHT GREY mã số 136202-00
 • EPICON T500 WHITE mã số 136203-00
 • EPICON T500 RED BROWN mã số 136213-00
 • CLEANKEEP 5000 CREAM mã số 136673-00
 • PERMAX NO. 3000S RED BROWN mã số 139505-00
 • PERMAX NO. 3000S GREY CS-516 mã số 139528-01
 • NZ PRIMER S mã số 192703-00
 • EPICON A-100 PRIMER mã số 248401-00

2. Quy cách đóng gói hộp 4 lít/ thùng 10,1 lít

 • EPICON ZINC HB-2 mã số 191703-00
 • EPICON ZINC RICH PRIMER B-2 GREY mã số 192692-00

3. Quy cách đóng gói hộp 5 lít/ thùng 20 lít

 • BANNOH 500 GREY CS-614 mã số 015401-03
 • BANNOH 500 RED BROWN CS-511 mã số 015402-00A
 • BANNOH 500 R GREY mã số 015461-00
 • BANNOH 1500 RED BROWN CS-511 mã số 015722-00
 • BANNOH 1500 GREY CS-614 mã số 015723-00

4. Quy cách đóng gói thùng 20 lít

 • EPICON FINISH HS WHITE mã số 132001-00
 • EPICON FINISH HS BLACK mã số 132011-00
 • EPICON FINISH HS GREY CS-614 mã số 132021-00
 • EPICON FINISH HS LIGHT BUFF CS-618 mã số 132041-00
 • EPICON FINISH HS YELLOW CS-622 mã số 132042-00
 • EPICON FINISH HS GREEN CS-518 mã số 132052-00
 • EPICON FINISH HS BLUE CS-643 mã số 132062-00
 • EPICON FINISH HS RED BROWN CS-511 mã số 132071-00
 • UNIVAN HS PRIMER RED BROWN mã số 138384-00
 • UNIVAN HS PRIMER LIGHT GREY mã số 138386-00A
 • CMP NOVA 2000 RED BROWN mã số 147766-00A
 • CMP NOVA 2000 CREAM mã số 147767-00A
 • CMP NOVA 2000 L]GH GREY mã số 147768-00A

5. Quy cách đóng gói hộp 5 lít/ thùng 15 lít

 • NZ PRIMER S mã số 192703-00

Liên hệ đại lý sơn Chugoku tại Hải Phòng để nhận báo giá

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ngã tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 0962 366 229 / 0904766229
Email: paint@nhatvietjsc.com
Website: www.dailysontaubien.com
Các sản phẩm liên quan

Bán Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX CHUGOKU

Bán Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX 1 thành phần

Bán Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX 2 thành phần

Bán Sơn EPOXY PRIMER - EPICON, PERMAX CHUGOKU tại Hải Phòng